Welcome, Jalmitra! जलमित्रांचे स्वागत!
We thank all those who have registered for Mahashramdaan on May 1st. The response has been overwhelming. The registration for Mahashramdaan is now closed. Those who would like to support villages can donate towards machine work.
१ मे रोजी महाश्रमदानासाठी नोंदणी करणाऱ्यांचे आभार! जलमित्रांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. आम्ही महाश्रमदानासाठी नोंदणी बंद केली आहे. जे गावांना पाठिंबा देण्यास इच्छुक आहेत ते मशीनच्या कामासाठी आर्थिक मदत देऊ शकतात.